Statement Police Summons Opposition Leaders – 27 July 2020

Press Statement PPMPNC/2C/13/2021- 21 July 2021

Press Statement PPMPNC/2A/64/2021- 11 July 2021

Press Statement PPMPNC/2A/63/2021- 8 July 2021

Press Statement PPMPNC/2C/12/2021- 1 July 2021

Press Statement PPMPNC/2C/11/2021- 2 July 2021

Press Statement PPMPNC/2A/62/2021- 2 July 2021

Press Statement PPMPNC/2A/61/2021- 2 July 2021

Press Statement PPMPNC/2A/60/2021- 27 June 2021

Press Statement PPMPNC/2A/59/2021- 24 June 2021

Press Statement PPMPNC/2A/58/2021- 22 June 2021

Press Statement PPMPNC/2A/57/2021- 21 June 2021

Press Statement PPMPNC/2A/56/2021- 6 June 2021

Press Statement PPMPNC/2A/49/2021- 2 June 2021

Press Statement PPMPNC/2C/11/2021- 29 May 2021

Press Statement PPMPNC/2A/54/2021- 29 May 2021

Press Statment PPMPNC/2A/53/2021- 24 May 2021

Thauziyaa PPMPNC/2A/52/2021- 21 May 2021

Press Statement PPMPNC/2A/51/2021- 20 May 2021

Thauziyaa PPMPNC/2A/50/2021- 17 May 2021

Circular PPMPNC/SEC/01/2021- 16 May 2021

Press Statement PPMPNC/2A/49/2021 – 15 May 2021

Press Statement PPMPNC/2A/48/2021 – 14 May 2021

Press Statement PPMPNC/2C/10/2021 – 8 May 2021

Press Statement PPMPNC/2A/46/2021 – 7 May 2021

Press Statement PPMPNC/2A/44/2021 – 5 May 2021

Press Statement PPMPNC/2A/44/2021 – 2 May 2021

Press Statement PPMPNC/2A/42/2021 – 1 May 2021

Press Statement PPMPNC/2A/41/2021 – 28 April 2021

Press Statement PPMPNC/2A/39/2021 – 24 April 2021

Press Statement PPMPNC/2A/38/2021 – 14 April 2021

Press Statement PPMPNC/2A/36/2021 – 10 April 2021

Press Statement PPMPNC/2A/35/2021 – 10 April 2021

Press Statement PPMPNC/2C/08/2021 – 30 March 2021

Press Statement PPMPNC/2A/31/2021 – 21 March 2021

Press Statement PPMPNC/2A/30/2021 – 9 March 2021

ޤައުމުގެ ސިޔާދަތީ ބާރަށް ކުޑަވެސް އުނިކަމެއް ލިބިދާނެފަދަ ޙާރިޖީ އަދި އަސްކަރީ ހުށައެޅުންތަކާއި ދައުވަތުތަކަށް މިޕާޓީން އެއިރުވެސް އަދި މިހާރުވސް އިޖާބައެއް ނުދެން PPMPNC/2A/29/2021 – 21 February 2021

Press Statement PPMPNC/2A/28/2021 – 21 February 2021

Press Statement PPMPNC/2A/27/2021 – 19 February 2021

Press Statement PPMPNC/2A/26/2021 – 19 February 2021

Press Statement PPMPNC/2A/24/2021 – 17 February 2021

Press Statement PPMPNC/2A/23/2021 – 14 February 2021

Press Statement PPMPNC/2C/07/2021 – 15 February 2021

Press Statement PPMPNC/2A/22/2021 – 14 February 2021

Press Statement PPMPNC/2A/21/2021 – 13 February 2021

Press Statement PPMPNC/2A/20/2021 – 12 February 2021

Press Statement PPMPNC/2A/19/2021 – 12 February 2021

Press Statement PPMPNC/2A/18/2021 – 09 February 2021

Press Statement PPMPNC/2A/16/2021 – 06 February 2021

Press Statement PPMPNC/2C/05/2021 – 30 January 2021

ނޫސް ބަޔާން – 21 ޖެނުއަރީ 2021

Bayaan PPMPNC/2A/15/2021 – 27 January 2021

Press Statement PPMPNC/2C/04/2021 – 27 January 2021

Press Statement PPMPNC/3A/03/2021 – 25January 2021

Press Statement PPMPNC/2C/02/2021 – 24 January 2021

Press Statement PPMPNC/8-A/02/2021 – 21 January 2021

Press Statement PPMPNC/8-A/01/2021 – 21 January 2021

Bayaan PPMPNC/2A/12/2021 – 20 January 2021

Bayaan PPMPNC/2A/11/2021 – 16 January 2021

Bayaan PPMPNC/2A/10/2021 – 14 January 2021

Press Release PPMPNC/2C/01/2021 – 11 January 2021

Bayaan PPMPNC/2A/09/2021 – 11 January 2021

Bayaan PPMPNC/2A/08/2021 – 11 January 2021

Bayaan PPMPNC/2A/07/2021 – 10 January 2021

Bayaan PPMPNC2A062021- 8 January 2021

Bayaan PPMPNC2A052021 – 7 January 2021

Bayaan PPMPNC/2A/03/2021 – 6 January 2021

Bayaan PPMPNC/2A/01/2021 – 1 January 2021

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޕީޕީއެމް)ގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް މުޙައްމަދު ޠަލާލް

Bayaan PPMPNC/2A/45/2020 – 10 December 2020

Bayaan PPMPNC/2A/44/2020 – 1 December 2020

Bayaan PPMPNC/2A/43/2020- 26 November 2020

Thauziya PPMPNC/2A/42/2020- 26 November 2020

Bayaan PPMPNC/2A/41/2020 – 25 November 2020

Bayaan PPMPNC/2A/40/2020 – 21 November 2020

Bayaan PPMPNC/2A/39/2020 – 18 November 2020

Bayaan – PPMPNC/2A/38/2020 – 10 November 2020

Bayaan- PPMPNC/2A/37/2020 – 10 November 2020

MESSAGE OF CONDOLENCES

MESSAGE OF CONDOLENCES

MESSAGE OF CONDOLENCES

Bayaan PPMPNC/2A/36/2020 – 30 October 2020

Bayaan PPMPNC/2A/35/2020 – 29 October 2020

STATEMENT PPMPNC/2C/09/2020 – 28 October 2020

Bayaan PPMPNC/2A/34/2020 – 27 October 2020

Bayaan PPMPNC/2A/33/2020 – 27 October 2020

Statement PPMPNC/2C/08/2020 – 27 October 2020

Bayaan PPMPNC/2A/31/2020 – 25 October 2020

Bayaan PPMPNC/2A/30/2020 – 12 October 2020

Press Release PPMPNC/2C/07/2020 – 12 October 2020

Bayaan PPMPNC/2A/29/2020 – 11 October 2020

Bayaan PPMPNC/2A/28/2020- 10 October 2020

Statement PPMPNC/2C/06/2020 – 8 October 2020

Bayaan PPMPNC/2A/27/2020 – 4 October 2020

Bayaan PPMPNC/2A/26/2020- 4 October 2020

Bayaan PPMPNC/2A/25/2020- 3 October 2020

Iulaan PPMPNC/3C/03/2020- 29 September 2020

Bayaan PPMPNC/2A/24/2020- 28 September 2020

Bayaan PPMPNC/2A/23/2020 – 26 September 2020

Iulaan PPMPNC/3C/02/2020 – 22 September 2020

Bayaan PPMPNC/2A/21/2020- 16 September 2020

Bayaan PPMPNC/2A/20/2020- 15 September 2020

Bayaan PPMPNC/2A/19/2020- 13 September 2020

Bayaan PPMPNC/2A/18/2020- 12 September 2020

Statement PPMPNC/2CA/06/2020 – 12 September 2020

Statement PPMPNC/2A/17/2020 – 12 September 2020

Statement PPMPNC/2A/15/2020 – 10 September 2020

Iulaan PPMPNC/3C/01/2020 – 5 September 2020

Statement PPMPNC/2A/13/2020 – 4 September 2020

PRESS STATEMENT PPMPNC/2C/05/2020 – 1 September 2020

Bayaan PPMPNC/2A/11/2020 – 1 September 2020

Statement PPMPNC/2C/04/2020 – 31 August 2020

Statement PPMPNC/2C/3/2020 – 30 August 2020

Statement PPMPNC/2A/10/2020 – 30 August 2020

Letter PPMPNC/4-A/01/2020 – 30 August 2020

Letter PPMPNC/8-A/24/2020 – 29 August 2020

Bayaan PPMPNC/2A/9/2020 – 29 August 2020

Meeting PPMPNC/2A/8/2020 – 27August 2020

Bayaan PPMPNC/2A/7/2020 – 26 August 2020

Statement PPMPNC/2A/6/2020 – 25 August 2020

Meeting PPMPNC/2A/5/2020 – 24 August 2020

Letter PPMPNC/4A/1/2020 – 17 August 2020

Statement PPMPNC/2C/2/2020 – 16 August 2020

Bayaan PPMPNC/2A/4/2020- 15 August 2020

Statement PPMPNC/2A/3/2020- 13 August 2020

Statement PPMPNC/2C/1/2020 – 12 August 2020

Press Release PPMPNC/2A/2/2020 – 11 August 2020

Dornier Flight Bayaan – 23 July 2020

Statement King Salman – 20 July 2020

Bidheyseen hinqgaa hama nujehun bayaan 13 July 2020

PPM-PNC Joint Statement on 11 July 2020

PPM-PNC Joint Statement on 08 July 2020

PPM-PNC Joint Statement on 05 July 2020

Press Release on 07 Jan 2020

Press Release on 02 Nov 2019

Press Release on 10 Oct 2019