ކީރިތި ރަސޫލާ ސައްލަﷲ އަލައިހި ވަސައްލަމަ އަށް ފުރައްސާރަކޮށް ކާޓޫން ކުރަހާ އިސްލާމްދިނާއި ދެކޮޅަށް ފްރާންސުން ހިންގަމުން ގެންދާ އަމަލުތައް އެންމެ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރަމެވެ

Bayaan PPMPNC/2A/35/2020 – 29 October 2020

Bayaan PPMPNC/2A/44/2020 – 1 December 2020

Bayaan PPMPNC/2A/43/2020- 26 November 2020

Thauziya PPMPNC/2A/42/2020- 26 November 2020

Bayaan PPMPNC/2A/41/2020 – 25 November 2020

Bayaan PPMPNC/2A/40/2020 – 21 November 2020

Bayaan PPMPNC/2A/39/2020 – 18 November 2020

Bayaan – PPMPNC/2A/38/2020 – 10 November 2020

Bayaan- PPMPNC/2A/37/2020 – 10 November 2020

MESSAGE OF CONDOLENCES