ކީރިތި ރަސޫލާ ސައްލަﷲ އަލައިހި ވަސައްލަމަ އަށް ފުރައްސާރަކޮށް ކާޓޫން ކުރަހާ އިސްލާމްދިނާއި ދެކޮޅަށް ފްރާންސުން ހިންގަމުން ގެންދާ އަމަލުތައް އެންމެ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރަމެވެ

Bayaan PPMPNC/2A/35/2020 – 29 October 2020

Press Statement PPMPNC/2C/13/2021- 21 July 2021

Press Statement PPMPNC/2A/64/2021- 11 July 2021

Press Statement PPMPNC/2A/63/2021- 8 July 2021

Press Statement PPMPNC/2C/12/2021- 1 July 2021

Press Statement PPMPNC/2C/11/2021- 2 July 2021

Press Statement PPMPNC/2A/62/2021- 2 July 2021

Press Statement PPMPNC/2A/61/2021- 2 July 2021

Press Statement PPMPNC/2A/60/2021- 27 June 2021

Press Statement PPMPNC/2A/59/2021- 24 June 2021

Press Statement PPMPNC/2A/58/2021- 22 June 2021